P/2008 O2 - McNaught
 

José Francisco Hernández

Obs. Altamira, de Fasnia (Tenerife) - MPC J24

2008-12-20

José Francisco Hernández

Obs. Altamira, de Fasnia (Tenerife) - MPC J24

2008-11-23

Rafael Benavides

Obs. Posadas - MPC J53

2008-09-01

Fernando P. Tifner

Obs. Astronómico Beta Orionis - MPC I32

2008-08-25

Faustino García

Obs. La Vara, Valdés - Asturias MPC J38

2008-08-23

Faustino García

Obs. La Vara, Valdés - Asturias MPC J38

2008-08-08

José M. Ruiz

Obs. Málaga - MPC J40

2008-08-04

Josep M. Aymami

Obs. Carmelità - MPC B20

2008-07-31

Esteve Cortés

Grup d'Astronomia de Mataró - Obs. Cosmos MPC A06

2008-07-30

Gustavo Muler

Obs. Nazaret - Lanzarote MPC J47

2008-07-29